Fundatia Medicala “Speranta Bolnavilor”, cu sediul social in localitatea Barticesti, comuna Botesti, judetul Neamt, inregistrata la Judecatoria Roman sub nr. 4F/2008 si sub nr. 60PJ/1999 la Tribunalul Neamt, CUI: 12341923, reprezentată legal de către Președintele Fundației, Pr. MihaiBudau, autorizata de DSP Neamt cu nr. 54/10.04.2017, in vederea prestarii serviciilor medicale, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.  

Va rugam sa cititi aceasta informare cu atentie!

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre Fundatia Medicala “Speranta Bolnavilor” in activitatea de furnizare a serviciilor medicale:

1) Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, email, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital). Datele sunt necesare pentru completarea documentelor medicale care asigura accesul la serviciile autorizate, sau a documentelor care consemneaza rezultatul procedurilor/serviciilor medicale la care ati avut acces si derularea raportului contractual cu Fundatia Medicala ”Speranta Bolnavilor”.  

2) Date cu caracter personal privind familia, stilul de viata si circumstantele sociale (starea civila, detalii despre familie/sot/partener/persoane in intretinere, hobby-uri, sporturi practicate). Datele sunt colectate in vederea evaluarii unor cauze/influente/riscuri ale afectiunilor medicale. Ele sunt necesare pentru: evaluarea starii de sanatatestabilirea nevoilor de investigatii medicale si rezolvarea cazurilor medicale in contextul socio-familial real.

3) Date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala (istoric educatie si training, calificari, certificari). Datele sunt colectate, in cazul nevoilor de apreciere a capacitatii de munca sau identificarea cauzelor profesionale in manifestarea afectiunilor medicale si mai ales in recomandarea comportamentului pe durata tratamentului recuperator.

4) Date cu caracter personal privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica și psihica sau afectiunile medicale declarate in chestionarele medicale si care rezulta din analizele medicale efectuate pana la solicitarea serviciilor medicale prestate de Fundatia Medicala ”Speranta Bolnavilor”. Date medicale colectate de la alti furnizorii de servicii medicale din sistemul de sanatate public prin documente medicale care atesta/certifica un istoric medical.

5) Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fiziceInregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile Fundatiei Medicale ”Speranta Bolnavilor”, inregistrarile audio ale convorbirilor telefonice din receptive sau call-centerorganizat in cazul derularii unor proiecte de prevenire a imbolnavirilor, adresa IP captata la utilizarea website-urilor Fundatiei Medicala ”Speranta Bolnavilor”. Datele sunt necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei in locatiile Fundatiei Medicale ”Speranta Bolnavilor”, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea beneficiarilor servviciilor medicale precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate deFundatia Medicala ”Speranta Bolnavilor”.  

Scopul in care  datele personale sunt utilizate  

Fundatia Medicala ”Speranta Bolnavilor” colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:  

a) prestarea serviciilor medicale in specialitatile medicale pentru care este autorizata. Completarea formularelor si documentelor medicale necesare beneficierii de servicii medicale, documente solicitate si stabilite de legislatia in vigoare, normele si hotararile structurilor nationale de coordonare si control a activitatii medicale.

b) efectuarea de investigatii medicale, luarea deciziilor medicale si stabilirea diagnosticului si tratamentului necesar ameliorarii/recuperarii starii de sanatate. Aprecierea riscurilor de imbolnavire si adoptarea masurilor de prevenire;

c) marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor medicale oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi);  

d) raportari interne sau catre alte entitati medicale locale si nationale in cadrul institutionalizat si stabilit de prevederile legale;

e) efectuarea de analize statistice/actuariale;

f) solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea beneficiarilor serviciilor medicale prestate;

g) solutionarea potentialelor litigii, inaintate instantelor (de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate);

h) comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate, altele decat cele medicale;

i) asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere audio-video).

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, au ca temei:  

 incheierea documentelor necesare prestarii serviciilor medicale autorizate, efectuarea de investigatii medicale, stabilire diagnostic si tratament, stabilirea regulilor de comportament, munca si viata in scopul recuperariimedicale;

 o obligatie legala a Fundatiei Medicale ”Speranta Bolnavilor”;

– interesul legitim al Fundatiei Medicale ”Speranta Bolnavilor”, pentru activitati precum: efectuarea de analize statistice/actuariale si raportari interne sau catre alte entitati medicale, asigurarea masurilor de securitate necesare etc.

– consimtamantul dumneavoastra;  

Categoriile de destinatari catre care se pot transmite datele personale colectate:  

– autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din domeniul medical, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Fundatiei Medicala ”Speranta Bolnavilor”;  
– furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul/fluxul activitatilor medicale autorizate siprestate de Fundatia Medicala ”Speranta Bolnavilor” (ex. asiguratori/reasiguratori pentru produse de asigurari de sanatate, dezvoltatori de servicii IT, clinici medicale/institutii medicale de invatamant partenere etc);
– prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie beneficiari ai serviciilor medicale si alte servicii similare;
– Instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluatori.

Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene

Fundatia Medicala ”Speranta Bolnavilor” ar putea sa transfere datele personale catre alte entitati medicale, aflate in exteriorul Zonei Economice Europene. Aceste transferuri vor avea unicul scop de informare cu date medicale pentru rezolvarea afectiunilor medicale ale pacientilor si cu consimtamantul acestora. Pentru astfel de transferuri, Fundatia Medicala ”Speranta Bolnavilor” a luat o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislatia europeana. Printre aceste masuri se regasesc si incheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european.  

Stocarea datelor personale  

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata acordarii serviciilor medicale solicitate de catre pacianti, precum si ulterior, pe durata stabilita de prevederile legale privind pastrarea/transmiterea/comunicarea catre institutiile abilitate in fluxul documentelor cu caracter medical, sau necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti.  

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale precum si cele aplicabile in domeniul medical, in acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil.  

Daca sunteti de acord cu prelucrarea in scop de marketing, datele personale colectate vor fi pastrate pana cand ne veti anunta cu privire la retragerea consimtamantului acordat in acest scop.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale  

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:  

1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca Fundatia Medicala ”Speranta Bolnavilor” prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.

2) Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum:

 datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,

 datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal,

 prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.

          4) Dreptul de a va retrage consimtamantul

Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum:

 dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date,

 datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

      6) Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care: prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Fundatia Medicala ”Speranta Bolnavilor”.  

      7) Dreptul la opozitie

Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum:

– prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim;

sau

 prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

       8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.

Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Fundatiei Medicale”Speranta Bolnavilor”, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.  

       9) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor

      10) Dreptul de a va adresa justitiei

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau informații suplimentare va puteți adresa Responsabilului cu Protectia Datelor Personale din cadrul Fundatiei Medicala ”Speranta Bolnavilor”, prin:

– e-mail la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

 prin posta, la adresa Fundatiei Medicale ”Speranta Bolnavilor”, localitatea Barticesti, comuna Botesti, judetul Neamt.

sau  

– depunând personal o notificare semnata olograf la sediul Fundatiei Medicale ”Speranta Bolnavilor din localitatea Barticesti, comuna Botesti, judetul Neamt

Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

– Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
– Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 Bucuresti, Romania
– Telefon fix:  +40.318.059.211, +40.318.059.212
– Cabinet Președinte: +40.318.059.220; Fax: +40.318.059.60

Actualizarea prezentei informari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic paginaFundatiei Medicale ”Speranta Bolnavilor”, sau la afisierul de date de la sediul din localitatea Barticesti, comuna Botesti, judetul Neamt.