1.Viziune

Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din judetul Neamt si garantarea accesului la servicii medicale de specialitate pentru un numar cat mai mare de locuitori, intr-un cadru modern si eficient, compatibil cu sistemele de sanatate similare din Uniunea Europeana, permanent in slujba beneficiarilor serviciilor medicale;

Fundatia Medicala “Speranta Bolnavilor” va trebui sa gandeasca viitorul activitatilor desfasurate nu la nivelul de supravetuire pe o piata a serviciilor medicale deficitara ca finantare si in asigurarea personalului de specialitate calificat, ci in calitate de ofertant de servicii medicale diversificate si de calitate pentru comunitatile de locuitori din judet, urmarind dezvoltarea infrastructurii si serviciilor medicale, raportate la cerintele demografice si specific zonei..

 2. Misiune

 Furnizarea de servicii medicale de cea mai buna calitate, in conditiile utilizarii eficiente a bugetelor alocate, care sa permita realizarea vindecarii bolii si recuperarea totala sau, dupa caz, ameliorarea simptomatologiei avand in vedere permanent satisfactia pacientului.

Servicii medicale de calitate, adoptarea masurilor preventive pentru reducerea impactului bolilor transmisibile asupra starii de sanatate a populatiei, depistare precoce, tratament si monitorizare, prevenirea complicatiilor in cazul bolilor netransmisibile si masuri pentru cresterea calitatii vietii.

3. Valorile

Toate activitatile desfasurate sub egida Fundatiei Medicala “Speranta Bolnavilor”  promoveaza ca valori fara echivoc: demnitatea, siguranta; increderea; comunicarea; respectul; cooperarea;

- respectarea dreptului accesului la servicii de sanitate de specialitate pentru locuitorii din mediul rural, a persoanelor cu venituri mici si situatii familiale care ii situiaza in personae vulnerabile sau conditii sociale deficitare;

- garantarea calitatii si sigurantei actului medical. Serviciile medicale sunt asigurate de personal de specialitate cu un nivel ridicat de pregatire, aparatura medicala performanta si de actualitate intr-un spatiu modern;

- asigurarea accesibilitatii la servicii medicale de specialitate pentru toate categoriile de locuitori din zona si asigurarea asistente medicale pentru cazurile sociale;

-respectarea dreptului la libera alegere si a egalitatii de sanse. Activitatea medicala se desfasoara cu un personal calificat si diversificat in grad de specialitate medicala cu respectarea tuturor prevederilor legale pentru promovarea drepturilor pacientului si al beneficiarului de servicii medicale;

-aprecierea competentelor profesionale si incurajarea dezvoltarii lor. Asigurarea unui cadru optim de dezvoltare profesionala pe principii de echitate profesionala;

-transparenta decizionala.

4. Trecut si viitor

Satul Barticești este un sat în comuna Botești din județul NeamțMoldovaRomânia.

Localitatea este situată pe drumul european E85 la aproximativ 20 km. de municipiul Roman . Satul Barticești este situat în nord-vestul Podișului Moldovei, în partea de nord-est a județului Neamț, pe cursul inferior al râului Moldova. Se află la hotarul cu județul Iași, învecinându-se cu comuna Hălăucești, la est, iar la sud-est cu satul Mircești.

 

 Planificarea, organizarea si desfasurarea activitatii medicale, desfasurata de Fundatia Medicala “Speranta Bolnavilor” in cadrul institutional al Centrului Medical “Speranta Bolnavilor” din localitatea Barticesti, comuna Botesti, judetul Neamt, este rezultatul firesc al preocuparii permanente a membrilor Fundatiei Medicala “Speranta Bolnavilor” de a identifica nevoile individuale sau de grup in comunitatile din aria de responsabilitate a Episcopiei Romano- Catolice Iasi, precum si a principaleleor categorii de beneficiari de servicii sociale.

In perioada 1990-1999 in scopul asigurarii accesului la actul medical al persoanelor din mediul rural, reprezentat in special de locuitorii din satele comunei Botesti si a comunelor vecine, Fundatia Medicala “Speranta Bolnavilor” asigura spatiul si utilitatile necesare desfasurarii activitatii medicale de catre medici de familie.

In anul 1999- Legislatia in domeniul sanatatii si necesitatea dezvoltarii activitatii de asistenta medicala in zona- necesitate rezultata din studiile statistice care prezentau deficiente majore in asigurarea accesului la servicii medicale a locuitorilor din zona- au determinat ca Fundatia Medicala “Speranta Bolnavilor” sa se autorizeze pentru activitati medicale si sa organizeze, sub egida sa si cadrul Centrului Medical “Speranta Bolnavilor”, activitati de asigurare a asistentei medicale de specialitate. Astfel se organizeaza si asigura consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratament medical, ingrijiri, medicamente si materiale sanitare in specialitati medicale de o necesitatea stringenta pentru comunitatile din jur : medicina de familie, cardiologie, ginecologie, medicina interna, pediatrie, pneumologie, neurologie, stomatologie, urologie, ORL, dermatologie, oftalmologie, reumatologie, laborator de analize medicale, radiologie. Pentru inceput activitatea cabinetelor medicale se desfasura o zi pe saptamana (sambata), ulterior – in contextul cresterii numarului de solicitari si de cazuistica concreta- activitatea medicala (consultaii,stabilire diagnostic) se dezvolta si se asigura, in prima etapa in 2 zile si in foarte scurt timp se planifica, organizeaza si desfasoara medicala in fiecare zi a saptamanii (luni-sambata).

Preocuparea continua de dezvoltarea a activitatii medicale si asigurarea, in acest fel, accesului la servicii medicale de calitate coroborat cu cererile crescande din partea comunitatilor de locuitori din zona pentru afectiuni osteoarticulare conduc la construirea, dotarea cu aparatura de specialitate si inaugurarea Bazei de Tratament si Recuperare Medicala in luna septembrie 2011.

Obiectivele principale ale Fundatiei Medicale “Speranta Bolnavilor” se stabilesc plecand de la scopul statuat de la infiintare si sunt orientate de dorinta si interesul in a acorda sprijin  social si medical categoriilor sociale in dificultate, oferirea unor servicii medicale de specialitate de un profesionalism ridicat si complexitate ridicata. Sub acest aspect conducerea Fundatiei Medicale “Speranta Bolnavilor” isi orienteaza activitatile concrete in achizitionarea de aparatura medicala de specialitate moderna, incheierea contractelor de munca sau de colaborare cu medici de specialitate cunoscuti in profesionalism si cu o experienta notabila, angajarea de personal medical (asistenti medicali, kinetoterapeuti) calificat, toate acestea fiind conditii generatoare de noi repere de dezvoltare in interesul beneficiarilor de servicii medicale oferite de Fundatia Medicala “Speranta Bolnavilor”.

In luna aprilie  2017 Fundatia Medicala “Speranta Bolnavilor” este acreditata (autorizata) pentru internari de zi, cu un numar de 25 de paturi (22 adulti si 3 pediatrie) pentru specialitatile : medicina interna, pneumologie, pediatrie, cardiologie, neurologie, alergologie, recuperare medicala. Prin internarile de zi Fundatia Medicala “Speranta Bolnavilor” asigura serviciile medicale programabile de diagnostic, tratament şi monitorizare pentru pacienţii care nu necesită supraveghere pe o durată mai mare de 12 ore.

Fundatia Medicala “Speranta Bolnavilor” si-a dezvoltat in timp si permanent activitatea medicala, numarul consultatiilor clinice si paraclinice acordate la solicitarea persoanelor, care constituie beneficiarii serviciilor medicale, fiind in crestere permanenta:

  • ambulator 2019 – 22611; spitalizare de zi     2019 - 2293

                                   2020 – 23452                                         2020 – 3357

                                   2021 – 24809                                          2021 -3330

Preponderent se asigura servicii medicale de specialitate pentru asiguratii CJAS Neamt, dar si pentru locuitorii judetelor Iasi, Bacau si Suceava. In timp, calitatea serviciilor medicale prestate si profesionalismul personalului medical a devenit cunoscuta in toata tara si in strainatate, astfel serviciile medicale prestata in cadrul unitatii medicale fiind solicitate de locuitori din tara si strainatate care solicita pachete medicale pentru diagnosticare medicala, recuperare si refacere a starii de sanatate.